1. Πριν την παράδοση  για επισκευή ή πριν την πραγματοποίηση επίσκεψης τεχνικού στο χώρο του πελάτη,ο πελάτης οφείλει να έχει δημιουργήσει αντίγραφα ασφαλείας για τα δεδομένα του και να έχει σβήσει στοιχεία εμπιστευτικού χαρακτήρα ή προσωπικής φύσεως.Ο πελάτης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την ασφάλεια και φύλαξη των δεδομένων του , καθώς και για την επαναφορά και επανεγκατάσταση τους οποιαδήποτε στιγμή και για οπουδήποτε λόγο και αίτια. Η εταιρεία μας δεν είναι υπεύθυνη για την ανάκτηση και επανεγκατάσταση προγραμμάτων ή δεδομένων άλλων από αυτών που εγκατέστησε αρχικά κατά την κατασκευή του προϊόντος.
 2. Η εταιρεία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για τα αποθηκευμένα δεδομένα (data, αρχεία , προγράμματα) στα μαγνητικά , μαγνήτη-οπτικά ή οπτικά μέσα , καθώς και για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, προσθετική ή αποθετική ζημία που προκύπτει από την απώλεια τους, φύλαξη και αποθήκευση των δεδομένων ανήκει στην αποκλειστική ευθύνη του πελάτη.
 3. Η επισκευή θα γίνεται στις τεχνικές εγκαταστάσεις του HitechDoctor Service, με την προσκόμιση της συσκευής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
 4. Σε περίπτωση αδυναμίας επισκευής του ελαττωματικού προϊόντος του HitechDoctor Service το αντικαθιστά με άλλο ίδιο ή αντίστοιχων τεχνικών προδιαγραφών ή και διαφορετικού κατασκευαστή.
 5. Ο τρόπος και τα έξοδα μεταφοράς από και προς τα σημεία τεχνικής υποστήριξης του HitechDoctor καθώς και η ενδεχόμενη ασφάλιση των συσκευών είναι επιλογή και ευθύνη του πελάτη.
 6. Η επισκευή ή αντικατάσταση του προϊόντος είναι στην απόλυτη επιλογή του HitechDoctor Service. Τα ανταλλακτικά ή προϊόντα που αντικαταστάθηκαν περιέχονται στην κυριότητά της.
 7. Προβλήματα που προέρχονται από το λειτουργικό σύστημα των Android, iOS, Windows, OS η Linux δεν καλύπτονται από την παρούσα εγγύηση. Επίσης δεν καλύπτονται προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς (virus)
 8. Προιόντα που παραμένουν επισκευασμένα στο service του καταστήματος πέραν των 15 ημερών από την ενημέρωση του πελάτη, χρεώνονται με έξοδα αποθήκευσης.
 9. Με την παραλαβή της παρούσας εγγύησης ο πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της.

Τι δεν καλύπτει η εγγύηση.

 1. Δεν καλύπτει οπουδήποτε πρόβλημα που έχει προκληθεί από ξένο λογισμικό ή άλλο πρόγραμμα καθώς και προβλήματα που έχουν προκληθεί από ιούς
 2. Δεν καλύπτει μεταφορικά έξοδα από και προς τις εγκαταστάσεις της εταιρείας μας
 3. Δεν καλύπτει επισκευή, έλεγχο ή /και αντικατάσταση στο χώρο του πελάτη
 4. Βλάβες που έχουν προκληθεί από κακή χρήση όπως φθορές, πτώση ρίψη υγρών, σπασμένα ή / και αλλοιωμένα μέρη κτλ.