Κατηγορίες
Apple

Αν το Apple Watch βραχεί στη θάλασσα, υπάρχουν μερικά βήματα που μπορείς να ακολουθήσεις:

:

  1. Αφαιρέστε το Apple Watch από το νερό το συντομότερο δυνατόν. Όσο πιο γρήγορα το αφαιρέσετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η πιθανότητα να αποφύγετε τυχόν ζημιά.
  2. Ξεπλύνετε το Apple Watch με γλυκό νερό. Χρησιμοποιήστε μια λεπτή ροή νερού για να ξεπλύνετε το ρητίνης νερού και τυχόν αλάτι από τη θάλασσα. Προσέξτε να μην εισέλθει νερό στις ανοίγματα του Apple Watch.
  3. Σκουπίστε απαλά το Apple Watch με μια μαλακή πετσέτα ή μια μη υφασμένη πανί. Αποφύγετε το πιέσιμο ή τρίψιμο των εξαρτημάτων.
  4. Αφήστε το Apple Watch να στεγνώσει εντελώς πριν το χρησιμοποιήσετε ξανά. Μπορείτε να το αφήσετε σε ένα καλά αεριζόμενο μέρος ή να το τοποθετήσετε κοντά σε ένα ανεμιστήρα.
  5. Ελέγξτε το Apple Watch για πιθανή ζημιά. Εάν παρατηρήσετε οποιαδήποτε αλλαγή στην απόδοση, την εμφάνιση ή την λειτουργία του, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με τον hitechdoctor.

Σημείωση: Τα παραπάνω βήματα είναι κατευθυντήριες γραμμές και μπορεί να μην εγγυώνται την πλήρη αποκατάσταση του Apple Watch αν έχει υποστεί ζημιά από το νερό. Σε περιπτώσεις σοβαρής ζημιάς, είναι πιθανό να χρειαστεί να το παραδώσετε για επισκευή ή αντικατάσταση.

0/5 (0 Reviews)