Πολιτική απορρήτου

Διαγραφή προσωπικών δεδομένων

Το GDPR επεκτείνεται στο δικαίωμα ενός ατόμου να έχει πρόσβαση και να ελέγχει τα προσωπικά του δεδομένα. Αυτή η σελίδα περιλαμβάνει:

Ανάλυση των δικαιωμάτων
Τι μπορεί να χρειαστεί να κάνετε ανεξάρτητα από το Shopify εάν ​​λάβετε ένα αίτημα για κάθε δικαίωμα.
Αιτήματα διαγραφής διεργασίας

Το GDPR παρέχει στους ιδιώτες το δικαίωμα, σε ορισμένες περιπτώσεις, να ζητήσουν τη διαγραφή των προσωπικών τους δεδομένων ή την απαγόρευση της επεξεργασίας των προσωπικών τους δεδομένων από το HitechDoctor.

Ως “δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα” νοούνται τα δεδομένα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αναγνώριση ενός ατόμου, συμπεριλαμβανομένων:

Ονομα
Διεύθυνση
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
διεύθυνση IP
Αριθμός πιστωτικής κάρτας.
Σημείωση
Μόνο ο ιδιοκτήτης του καταστήματος μπορεί να ζητήσει την κατάργηση των δεδομένων ενός πελάτη.

Αφού ζητήσετε διαγραφή μέσω του διαχειριστή σας, το HitechDoctor θα μεταβιβάσει το αίτημα διαγραφής σε όλες τις εφαρμογές που έχετε εγκαταστήσει τη στιγμή που κάνετε το αίτημα που μπορεί να έχει πρόσβαση στα δεδομένα του πελάτη.

Όταν ζητήσετε μια διαγραφή, το HitechDoctor θα επεξεργαστεί μόνο προσωπικά στοιχεία (όπως όνομα και διεύθυνση). Οι ανωνυμοποιημένες πληροφορίες παραγγελιών σας θα παραμείνουν άθικτες σε περίπτωση που τις χρειάζεστε για λογιστικούς σκοπούς. Μόλις διαγραφούν τα σχετικά προσωπικά δεδομένα, θα σας στείλουμε ένα μήνυμα επιβεβαίωσης.

Από προεπιλογή, το HitechDoctor δεν θα διαγράψει τα προσωπικά δεδομένα εάν ο πελάτης έχει κάνει μια παραγγελία τους τελευταίους 6 μήνες (180 ημέρες), σε περίπτωση που προκύψει αντιστροφή χρέωσης. Αν υποβληθεί αίτημα για διαγραφή σε αυτό το χρονικό διάστημα, τότε θα καθίσει σε εκκρεμότητα και το HitechDoctor θα ενεργήσει όταν περάσει ο κατάλληλος χρόνος. Δεν χρειάζεται να υποβάλετε άλλο αίτημα.